Få mere ud af dit besøg hos makulator-shop.dk

Vi bruger cookies til at få hjemmesiden til at fungere (nødvendige cookies), til at huske dine foretrukne indstillinger (funktionelle cookies), til trafikmålinger og statistik (statistiske cookies) samt til at målrette markedsføring og annoncer (markedsføringscookies). Ved at klikke på ”vis cookie detaljer” nedenfor, finder du en uddybende formålsbeskrivelse.

 

Salgs- og Leveringsbetingelser


Generelt

Salg fra makulator-shop.dk foretages af CABI.dk, CVR: 14052542, Kongevejen 373, 2840 Holte, telefon: 30-506210, e-mail: cabi@cabi.dk

Priser / Leveringsomkostninger

Priser er som standard opgivet ekskl. moms. Du kan flere steder i shoppen vælge at få vist priser inkl. moms i stedet. Tilbudsvarer med gennemstreget ”normalpris” betyder, at varen enten er nedsat i forhold til tidligere pris, er nedsat i forhold til ”normalprisen” på markedet – det kan f.eks. være den pris, der er angivet på producentens egen hjemmeside eller er et ”pakketilbud”, som indeholder flere varer, og er her prisen, hvis man køber varerne enkeltvis.

Du har følgende leveringsmuligheder:

 • Hvis du ønsker levering til en erhvervsadresse eller til en GLS Pakkeshop, får du gratis levering ved køb over kr. 1.000,00 ekskl. moms (1.250 inkl. moms). For ordrer herunder koster levering kr. 45,00.
 • Hvis du ønsker levering med omdeling til en privatadresse, koster levering kr. 65,00. 

OBS! For at benytte "Levering til Erhvervsadresse" som privatperson skal du vælge en alternativ leveringsadresse, som er en erhvervsadresse.

Samlet beløb inkl. moms samt eventuelle omkostninger til forsendelse og lignende oplyses, inden du godkender din bestilling.

Ved levering til Grønland kan du vælge at få varerne leveret ”Frit Dansk Speditør / Royal Arctic Line”. Denne forsendelsesmetode indebærer, at vi leverer varerne til speditørens hhv. Royal Arctic Lines adresse i Danmark. Hvis du køber for mere end 1.000,00 får du gratis levering til den danske speditør eller til Royal Arctic Line. For ordrer herunder koster levering kr. 45,00. Du betaler efterfølgende selv for den videre transport til Grønland. 

Modtagelse af varer

Når du modtager dine varer, er det vigtigt, at du kontrollerer, at alt er som forventet. Du skal tjekke, at du har fået de rigtige varer, den korrekte mængde og at varerne er ubeskadigede. Mangler og afvigelser i den aftalte mængde skal meddeles os inden for 48 timer.

Hvis der er synlige skader på emballagen (og det kan være bare en lille bule eller skramme), skal varerne modtages med såkaldt forbehold. I praksis får man noteret på fragtbrevet, at der er synlige skader. Fragtbrevet kan i denne sammenhæng også være chaufførens elektroniske terminal. Vær i denne situation omhyggelig med at kontrollere, at chaufføren har indtastet forbeholdet korrekt. Forsendelser, der er modtaget med forbehold, skal omgående (inden for 24 timer) kontrolleres, og hvis der rent faktisk er skader på varerne, skal dette meddeles os eller fragtfirmaet og dokumenteres i form af fotos af skaderne. Emballage og varer skal gemmes indtil sagen er afsluttet.

Hvis der ikke er synlige skader på emballagen, skal varerne pakkes ud og kontrolleres inden for 48 timer. Sørg for at varerne pakkes ud under hensyntagen til, at emballagen bevares intakt. Hvis det viser sig, at varerne er beskadigede, skal dette meddeles os eller fragtfirmaet og dokumenteres i form af fotos af skaderne samt fotos af emballagen, hvoraf det tydeligt fremgår, at emballagen ikke har synlige skader. Emballage og varer skal gemmes indtil sagen er afsluttet.

Fortrydelses- og Returret:

Som forbruger har du fortrydelsesret. Det vil sige, at du kan fortryde dit køb og returnere varen. Hvis du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret, skal dette ske senest 14 dage efter levering. Inden du jvnf. fortrydelsesretten returnerer en vare, skal du via e-mail meddele os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du kan ikke fortryde dit køb ved blot at nægte modtagelse af varen. Du har kun fortrydelsesret, hvis varen returneres i samme stand og mængde, som da du modtog varen. Væsentligt i denne sammenhæng er, at varens salgsværdi ikke må være forringet i forhold til en ny vare. Hvis varen således er beskadiget eller forringet, og dette skyldes manglende eller dårlig indpakning, bortfalder din fortrydelsesret. Den originale emballage udgør en væsentlig del af salgsværdien, og du kan kun benytte dig af din fortrydelsesret, hvis den originale emballage er ubeskadiget. Ved returnering er det derfor vigtigt, at du ikke skriver eller klistrer forsendelsesetiketter direkte på den originale emballage. Varen skal genpakkes i den originale emballage og emballeres i egnet fragtemballage. Din fortrydelsesret bortfalder, hvis varen er indpakket i en form for forsegling, og denne forsegling er brudt. Varer med forsegling er f.eks. software, printere, datamedier, toner til printere, blækpatroner og alle varer i blisterpakning blækpatroner eller andre former for lukkede emballager – f.eks. fuldlimede kartoner eller æsker. Hvis du ønsker at returnere en vare jvnf. fortrydelsesretten, betaler du selv for alle omkostninger i forbindelse med returneringen.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende og offentlige virksomheder/institutioner:

Fortrydelses- og returret gælder ikke ved erhvervskøb.

Forbehold: 

Der tages forbehold for udsolgte varer, fejl, ændringer og udeladelser i alle oplyste priser, fotos, mål, vægt og øvrige specifikationer. Den angivne pris ved bestillingstidspunket er den gældende bestillingspris. Tilbud på hjemmesiden er ikke indgået som en bindende købsaftale med CABI, førend bestillingen er bekræftet af CABI.

Reklamationsret:

Generelle regler

Mange varer er omfattet af producentens egen produktsupport og mangeludbedring. Hvis din vare er omfattet af producentens egen mangeludbedring, kan du forenkle reklamationsprocessen og reducere ekspeditionstiden ved selv at kontakte producenten eller dennes servicepartner.

Som forbruger har du som hovedregel 24 måneders reklamationsret. Denne 24 måneders periode kan dog være begrænset af produktets naturlige levetid. Dette gælder for forbrugsvarer som f.eks. batterier, skriveredskaber, farvebånd, blækpatroner, tonerpatroner og andre forbrugsvarer til printere.

Din reklamationsret indebærer, at du har ret til at få en mangelfuld vare repareret eller ombyttet (afhænger af den konkrete situation). En mangelfuld vare er en vare, der er behæftet med fejl på leveringstidspunktet. Typisk fabrikations- eller materialefejl. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er opstået som følge af forkert betjening, fejlagtig eller uautoriseret reparation, hvis eventuelt serienummer er fjernet/ødelagt eller hvis produktet har været tilsluttet forkert eller tilsluttet med forkert strømspænding. Hvis du ønsker at reklamere over en mangelfuld vare, skal du gøre det lige så snart, du har konstateret manglen.

Når du vil reklamere over en mangelfuld vare, skal du i første omgang sende os en e-mail med oplysninger om produkt (eventuelt serienummer), en fejlbeskrivelse og billed- eller videodokumentation. Vedhæft også fakturakopi. I første omgang undersøger vi så, om der er en løsning på problemet, som du selv kan foretage. Langt størstedelen af alle fejlmeldinger løses på denne måde. Hvis dette ikke er tilfældet, sender vi dig et såkaldt Returneringsnummer samt oplysninger om, hvortil varen skal returneres. Returneringsnummeret skal du skrive tydeligt uden på fragtemballagen. Vi anbefaler, at du gemmer afsendelseskvitteringen (pakkenummer) fra Post Danmark eller tilsvarende, så du kan følge pakken og dokumentere udlevering hos modtager.

Særlige bestemmelser for handelskøb (erhvervsdrivende, institutioner mv.):

Der gælder samme betingelser som for forbrugere, dog med følgende ændringer: Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Denne 1-års periode kan dog være begrænset af produktets naturlige levetid. Dette gælder for forbrugsvarer som f.eks. batterier, skriveredskaber, farvebånd, blækpatroner, tonerpatroner og andre forbrugsvarer til printere. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der påbegynder en ny 1 års reklamationsperiode. Køber afholder selv alle omkostninger i forbindelse med returnering af defekte varer.

Klageadgang

Som forbruger har du mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis du er utilfreds med den leverede vare, og vi i øvrigt ikke kan blive enige om en fornuftig løsning:

https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

Du kan også klage via EU-Kommissionens klageportal:

http://ec.europa.eu/odr

Behandling af persondata.

Dataansvarlig er CABI Papir & Datatilbehør, CVR: 14052542, Kongevejen 373, 2840 Holte, telefon 30-506210, e-mail. cabi@cabi.dk

Persondata opbevares og behandles kun i forbindelse med ekspedition og gennemførelse af bestillinger. Vi opbevarer og behandler ikke såkaldte personfølsomme data. Persondata sælges aldrig til tredjepart (evt. undtaget hvis hele virksomheden CABI bliver solgt). Eneste situationer, hvor persondata deles med tredjepart, er, når oplysninger videregives til transportøren af varerne.

Ved bestilling indsamles følgende oplysninger:

 • Rekvirent Firmanavn
 • Rekvirent Navn
 • Rekvirent Adresse
 • Rekvirent Telefonnummer
 • Rekvirent E-mail
 • Varelinjer
 • Evt. Leveringsfirmanavn
 • Evt. Leveringsnavn
 • Evt. Leveringsadresse
 • Evt. Leveringstelefonnummer
 • Evt. Leverings E-mail
 • IP-Adresse (kun ved bestilling på hjemmesiden)

Ved bestilling direkte på hjemmesiden har du mulighed for at tilmelde dig et nyheds-/tilbudsbrev, som udsendes i form af e-mail. Ved denne tilmelding overføres oplysninger om navn og e-mail adresse til leverandøren af e-mail markedsføringsløsningen.

Ved bestilling via e-mail eller på telefon giver kunden skriftligt eller mundtligt tilsagn om tilmelding til e-mail markedsføring, hvorefter oplysninger om navn og e-mail adresse overføres til leverandøren af e-mail markedsføringsløsningen.

CABI benytter udelukkende databehandlere inden for EU. CABI har indgået skriftlige kontrakt med alle eksterne databehandlere for at sikre, at leverandøren lever op til sine forpligtelser i henhold til nationale databeskyttelsesregler samt Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/279 ("GDPR"). Du kan få oplysninger om databehandlingsaftaler ved at henvende dig via e-mail til cabi@cabi.dk.

Som kunde hos CABI har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret ligesom du har ret til at anmode om sletning af data. Hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret, kan disse på anmodning udleveres i et såkaldt maskinlæsbart format.

Hvis du har givet samtykke til at modtage e-mail markedsføring, kan dette samtykke altid trækkes tilbage – enten ved at du klikker på ”Afmeld” linket i et nyheds- eller tilbudsbrev (anbefales) eller ved at du skriver til cabi@cabi.dk fra den e-mail adresse, du ønsker at afmelde.

Ved ethvert form for brud på persondatasikkerheden vil du få besked herom, lige så snart vi selv er bekendte med bruddet ligesom bruddet vil blive indberettet til Datatilsynet jvnf. gældende regler.

Persondata opbevares så længe det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning eller for at vi kan servicere mht. genbestilling af forbrugsvarer og reservedele eller oplysning om garantibetingelser.

Persondata på papir bortskaffes udelukkende ved makulering i sikkerhedsniveau P-4

Cookies på cabi.dk

Cookies bruges på langt de fleste hjemmesider – mange hjemmesider fungerer faktisk slet ikke uden cookies. En cookie er en lille tekstfil, der midlertidigt lagres på din computer, og som hjælper hjemmesiden med at huske dine valg. Det kan f.eks. være oplysninger om, hvilke varer du har lagt i indkøbskurven, eller om du får vist priser med eller uden moms. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder eller hvor du bor.

Cookies til statistik

På cabi.dk bruger vi Google Analytics til at indsamle statistik om brugernes adfærd på hjemmesiden. Hertil benytter Google cookies. Oplysningerne i Google Analytics er 100% anonyme, og vi kan ikke identificere den enkelte bruger.

Afvis og slet cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser cookies, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Alle browsere giver dig mulighed for at slette cookies. Du kan via nedenstående links se, hvordan du sletter cookies i de mest almindelige browsere:

•    Slet cookies i Microsoft Internet Explorer
•    Slet cookies i Microsoft Edge
•    Slet cookies i Mozilla Firefox
•    Slet cookies i Google Chrome
•    Slet cookies i Opera browser