Køb makulator – om valg af makuleringsmaskine

Hvad skal jeg vælge - strimmel makulator, konfetti makulator (krydsmakulator) eller Auto-Feed Makulator?

Strimmel makulator Makuleringsaffald fra strimmel makulator
konfetti makulatur
Kryds makulatur Makuleringsaffald fra konfetti makulator – krydsmakulator

Strimmelmakuleringsmaskiner tilbyder høj kapacitet (klarer flere ark ad gangen og kører hurtigere end maskiner, der laver konfetti). Strimmelmakuleringsmaskiner tilbyder et fornuftigt sikkerhedsniveau (op til P-2). Konfettimakuleringsmaskiner er kendetegnet ved et meget højt sikkerhedsniveau (fra P-3 op til P-7). Hertil kommer, at konfettiaffald fylder op til 5 gange mindre end strimmelaffald. I konsekvens af det høje sikkerhedsniveau, som kan opnås med konfettimakuleringsmaskiner, kører disse maskiner generelt langsommere og klarer færre ark ad gangen.

Sikkerhedsniveauer?

Papiraffald fra kontorer kan være alt lige fra ligegyldige reklametryksager til tophemmelige militære eller statslige dokumenter. Behovet for at få destrueret information er derfor forskelligt fra kontor til kontor. I den ene ende af skalaen ligger dokumenter, som egentlig ikke indeholder fortrolig information, men som heller ikke rigtig vedkommer andre. Behovet for at makulere kan også være rent praktisk, idet makuleret affald fylder langt mindre end almindeligt affald. I den anden ende ligger de tophemmelige dokumenter, som under ingen omstændigheder må kunne rekonstrueres. Sikkerhedsniveauet i de 2 situationer helt forskelligt og derfor er der også makuleringsmaskiner, som tilbyder forskellige sikkerhedsniveauer.

Disse sikkerhedsniveauer er defineret i DIN Norm 66399 (tidligere DIN Norm 32757), som omhandler databeskyttelse. Generelt gælder det naturligvis, at mindre papirstykker indebærer højere sikkerhedsniveau. Nedenfor har vi prøvet at illustrere de forskellige niveauer. Den tidligere DIN Norm 32757 omfattede mange underniveauer inden for Sikkerhedsniveau DIN 3. I den nye DIN Norm 66399 er netop det gamle sikkerhedsniveau DIN 3 opdelt i 2 selvstændige niveauer (P-3 og P-4), hvorved det samlede antal af sikkerhedsniveauer er 7:

Sikkerhedsniveau P-1

Sikkerhedsniveau DIN 1
Generel information - strimler op til 7 mm.

Sikkerhedsniveau P-2

Sikkerhedsniveau DIN 2
Sikkerhedsniveau DIN 2
Sikkerhedsniveau DIN 3
Sikkerhedsniveau DIN 2
Interne data - strimler op til 6 mm.
Sikkerhedsniveau DIN 3
Sikkerhedsniveau DIN 3
Sikkerhedsniveau DIN 3
Fortrolige dokumenter - konfetti i en række forskellige størrelser.
Sikkerhedsniveau DIN 3
Sikkerhedsniveau DIN 3
Sikkerhedsniveau DIN 3
Fortrolige dokumenter - konfetti i en række forskellige størrelser.

Sikkerhedsniveau P-5

Sikkerhedsniveau DIN 4
Hemmelige dokumenter - konfetti.

Sikkerhedsniveau P-6

Sikkerhedsniveau DIN 5
Tophemmelige dokumenter - "spionagesikker" - konfetti.

Sikkerhedsniveau P-7

Sikkerhedsniveau DIN 6
Ultra-hemmelige militære eller statslige dokumenter - konfetti.

Termosikring / Operationscyklus

For at undgå at makuleringsmaskinens motor brænder sammen, er de fleste mindre makuleringsmaskiner forsynet med en termosikring, der automatisk stopper makuleringsmaskinen, når motoren opnår en given temperatur. Makulatoren kan herefter først arbejde igen, når motoren er kølet ned. Hvis du gentagne gange oplever, at termosikringen stopper makuleringsmaskinen, er din maskine for lille til dit behov.

Operationscyklus er den tidsperiode makuleringsmaskinen kan arbejde efterfulgt af den tidsperiode makuleringsmaskinen skal bruge for at køle ned. Operationscyklus er angivet i minutter - f.eks. 20 / 40 minutter, som altså angiver, at makuleringsmaskinen kan arbejde i 20 minutter, hvorefter den vil være sluttet i 40 minutter.

Denne funktion forøger makuleringsmaskinens levetid markant.

Makulator Kapacitet

Når du skal vælge makulator, kommer du ikke udenom at overveje, hvor stor en kapacitet du har brug for. Kapaciteten på en makulator afhænger dels af, hvor mange ark makulatoren kan klare ad gangen, og dels af hvor hurtig makulatoren er. På makulator-shop.dk kan du nemt få et overblik over, hvor mange ark en given makulator kan klare ad gangen – lidt sværere er det med makulator hastigheden: det er nemlig ikke alle producenter, der angiver hastigheden. Her følger dog et par eksempler på beregning af makulator kapacitet: tag f.eks. Dahle 22022 PaperSAFE – en prisbillig men god makulator til hjemmebrug. Denne makulator kan makulere 4-5 A4-ark ad gangen. A4-arkene skal indføres på langs, så ét A4 ark er 29,7 cm. Hastigheden er ca. 3 meter i minuttet. Den samlede kapacitet ved 5 ark er således: 300 cm / 29,7 cm = 10,1 A4-ark * 5 ark = ca. 50 A4-ark i minuttet. Til  sammenligning kan vi kigge på en kraftig kontor makulator til afdelinger med mange brugere: Dahle 410 L Plus MHP OilFree Makulator: Denne makulator klarer op til 26 ark ad gangen og hastigheden er 4,6 meter i minuttet. Læg hertil at indføringsbredden er 310 cm – dvs. at A4-arkene kan indføres på den korte led, og makulator kapaciteten kan beregnes som følger: 460 cm / 21 cm = 21,9 A4-ark * 26 ark = ca. 570 ark i minuttet. Denne beregning af makulator kapacitet er selvfølgelig teoretisk, for den kræver jo, at du er i stand til at indføre nøjagtig f.eks. 26 ark ad gangen uden pause, og det kan ikke lade sig gøre. Alligevel er beregning en god vejledning til vurdering af makulator kapaciteten.