Makulator Sikkerhed

Disse sikkerhedsniveauer er defineret i DIN Norm 32757, som omhandler databeskyttelse. Generelt gælder det naturligvis, at mindre papirstykker indebærer højere sikkerhedsniveau. Læg især mærke til de mange underniveauer inden for Sikkerhedsniveau 3. Bemærk også at niveau 6 går længere end DIN Norm 32757, som kun beskriver niveau 1-5.