Om valg af makuleringsmaskine

Hvad skal jeg vælge - strimmel eller konfetti?

Strimmel makulator Strimmel makuleringsaffald
konfetti makulatur
Kryds makulatur Konfetti (Kryds) makuleringsaffald

Strimmelmakuleringsmaskiner tilbyder høj kapacitet (klarer flere ark ad gangen og kører hurtigere end maskiner, der laver konfetti). Strimmelmakuleringsmaskiner tilbyder et fornuftigt sikkerhedsniveau (op til P-2). Konfettimakuleringsmaskiner er kendetegnet ved et meget højt sikkerhedsniveau (fra P-3 op til P-7). Hertil kommer, at konfettiaffald fylder op til 5 gange mindre end strimmelaffald. I konsekvens af det høje sikkerhedsniveau, som kan opnås med konfettimakuleringsmaskiner, kører disse maskiner generelt langsommere og klarer færre ark ad gangen.

Sikkerhedsniveauer?

Papiraffald fra kontorer kan være alt lige fra ligegyldige reklametryksager til tophemmelige militære eller statslige dokumenter. Behovet for at få destrueret information er derfor forskelligt fra kontor til kontor. I den ene ende af skalaen ligger dokumenter, som egentlig ikke indeholder fortrolig information, men som heller ikke rigtig vedkommer andre. Behovet for at makulere kan også være rent praktisk, idet makuleret affald fylder langt mindre end almindeligt affald. I den anden ende ligger de tophemmelige dokumenter, som under ingen omstændigheder må kunne rekonstrueres. Sikkerhedsniveauet i de 2 situationer helt forskelligt og derfor er der også makuleringsmaskiner, som tilbyder forskellige sikkerhedsniveauer.

Disse sikkerhedsniveauer er defineret i DIN Norm 66399 (tidligere DIN Norm 32757), som omhandler databeskyttelse. Generelt gælder det naturligvis, at mindre papirstykker indebærer højere sikkerhedsniveau. Nedenfor har vi prøvet at illustrere de forskellige niveauer. Den tidligere DIN Norm 32757 omfattede mange underniveauer inden for Sikkerhedsniveau DIN 3. I den nye DIN Norm 66399 er netop det gamle sikkerhedsniveau DIN 3 opdelt i 2 selvstændige niveauer (P-3 og P-4), hvorved det samlede antal af sikkerhedsniveauer er 7:

Sikkerhedsniveau P-1 (DIN 1)

Sikkerhedsniveau DIN 1
Generel information - strimler op til 7 mm.

Sikkerhedsniveau P-2 (DIN 2)

Sikkerhedsniveau DIN 2
Sikkerhedsniveau DIN 2
Sikkerhedsniveau DIN 3
Sikkerhedsniveau DIN 2
Interne data - strimler op til 6 mm.

Sikkerhedsniveau P-3 (DIN 3)

Sikkerhedsniveau DIN 3
Sikkerhedsniveau DIN 3
Sikkerhedsniveau DIN 3
Fortrolige dokumenter - konfetti i en række forskellige størrelser.

Sikkerhedsniveau P-4 (DIN 3)

Sikkerhedsniveau DIN 3
Sikkerhedsniveau DIN 3
Sikkerhedsniveau DIN 3
Fortrolige dokumenter - konfetti i en række forskellige størrelser.

Sikkerhedsniveau P-5 (DIN 4)

Sikkerhedsniveau DIN 4
Hemmelige dokumenter - konfetti.

Sikkerhedsniveau P-6 (DIN 5)

Sikkerhedsniveau DIN 5
Tophemmelige dokumenter - "spionagesikker" - konfetti.

Sikkerhedsniveau P-7 (DIN 6)

Sikkerhedsniveau DIN 6
Ultra-hemmelige militære eller statslige dokumenter - konfetti.

Termosikring / Operationscyklus

For at undgå at makuleringsmaskinens motor brænder sammen, er de fleste mindre maskiner forsynet med en termosikring, der automatisk stopper maskinen, når motoren opnår en given temperatur. Maskinen kan herefter først arbejde igen, når motoren er kølet ned. Hvis du gentagne gange oplever, at termosikringen stopper maskinen, er din maskine for lille til dit behov.

Operationscyklus er den tidsperiode maskinen kan arbejde efterfulgt af den tidsperiode maskinen skal bruge for at køle ned. Operationscyklus er angivet i minutter - f.eks. 20 / 40 minutter, som altså angiver, at maskinen kan arbejde i 20 minutter, hvorefter den vil være sluttet i 40 minutter.

Denne funktion forøger maskinens levetid markant.